marți, 19 august 2014

Omul cuminte a fost asasinat în spaţiul civic!Apel-Manifest
cu privire la starea moralei publice în  
Societatea Românească

PREAMBUL

          Lumea în care trăim este grăbită şi superficială, fapt pentru care de cele mai multe ori aparenţa este luată drept fond iar esenţele sunt vădit ignorate.
          Lumea din care venim, fiecare în felul nostru, este viciată de o memorie colectivă scurtă,  cel mai adesea distorsionată de manipulări brutale.
          Virtuţile, acolo unde se întâmplă să mai fie practicate, precum şi buna lucrare pentru omul de lângă tine sunt, aproape fără excepţie, luate drept defecte sau în cel mai bun caz, nişte curiozităţi ciudate de comportament individual.
Acestei lumi, tot mai străină de sine, ne adresăm imperativ!

ENUNŢ

1.       Accederea succesivă a României în stucturile Organizaţiei Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene a fost considerată un dublu moment de împlinire  a devenirii istorice a națiunii noastre. Așteptările ulterioare acestui eveniment crucial aveau sa fie exprimate în mod public de întreaga societate românească și, indiferent de temele enunțate, numitorul comun al discursului naţional a fost același:
Construcția unei Societăţi Sănătoase aducând Civilizaţia Europei Moderne  în străvechea Vatră Spirituală a Românilor.

2.       Analiza sintetică a societății  românești din ultimii ani  conduce însă la o  serie  de concluzii alarmante, în mod deosebit asupra deprecierii devastatoare a comportamentului și moralei publice, atât la nivelul individului cât şi la nivel instituţional.
Prejudiciul moral-social este imens. Actul educațional familial și cel instituțional este viciat de neglijență, deviaţionism, improvizație și corupere emoțională în formă continuă.
În spațiul vizualului public se practică vulgaritatea, pornografia, scandalagismul, grotescul, bădărănia şi instigarea directă la ură revanşardă!
Au fost eliminate, cu mici excepții, temele formative, artele frumoase, manifestul iubirii, duioșia, tandreța, frumusețea ca stare de spirit, caritatea, buna cuviință,  smerenia și toleranța.
Strada a devenit o junglă umană. Agresivitatea trotuarului, nesimțirea automobilistului, insolența omului de ordine, kitchul omniprezent, extravaganța și exhibiționismul, toate, în parte sau la un loc, agresează la tot pasul bunul simț comun, schilodesc  pudoarea naturală şi inhibă violent reacţia individuală de autoapărare.
Taraba publică mediatică insistă pe spaţiul  ocupat de corupţie, violenţă şi şarlatanie, cu prim planuri de speculanți, interlopi și clienți abrutizați  ai rețelelor de crimă organizată, care practică modelul prozelit al răului ca formulă de succes!
Omul cuminte este scuipat,  agresat, umilit pe stradă, în tramvai, la școală, la piață, în magazin, în propria-i ogradă sau în scara de bloc.
El este furat, mințit, iarăşi şi iarăşi manipulat, înjosit și lipsit de dreptate.

Omul cuminte a fost asasinat în spaţiul civic!

Schilodirea ființei publice, nimeni altul decât OMUL-CETĂŢEAN, reprezintă cea mai mare amenințare la adresa viitoarelor generații biologice şi educaționale.

  3.     Înțelegând că patrimoniul cel mai de preț al unei națiuni este tocmai capitalul său imaterial, în care este inclusă și morala  cetății,  am luat act şi mă manifest cu profundă îngrijorare faţă de alterarea fondului formativ al noilor generații și îndeosebi a modelului de  viață tradiţional românesc.

Mă adresez, aşadar, tuturor instituțiilor publice și organizațiilor private, să recurgă la o atentă și  responsabilă analiză a mediului actual de desfășurare a vieții publice intervenind rapid şi corectiv  pentru eliminarea acelor surse nocive care pot  produce pervertirea  simțurilor  și a legilor naturale,  pentru suprimarea programelor  de orice natură care, prin sugestie și contaminare imagologică, produc distrugerea simbolică a identităților specifice, mai ales prin campanii ţintite de defăimare naţională, și falsifică  prin substituire esenţele noastre tradiționale.
  
          În fața  pericolului unei depersonalizări sau chiar sluţiri a modelului  de  viață românesc,  cu vădită  finalitate a profanării sale spirituale, îmi asum răspunderea în nume personal, de a cere tuturor reprezentanților Puterilor Statului și, prin extensie, instituțiilor responsabile, de orice  natură,  angajarea lucidă și intransigentă, capabilă să respingă insinuările periculoase ale curentelor decadente, excentrice și imorale.

          Întregii Societăţi Româneşti, ca sursă unică a Puterii Civile, adresez chemarea simbol pentru angajarea directă şi activă în REZISTENȚA CIVICĂ IDENTITARĂ PRIN CULTURĂ SUPERIOARĂ ŞI ÎNALTĂ SPIRITUALITATE.
De ani buni încoace, românul băştinaş, oricât de puţin ar avea, nu se plânge de foame. El plânge mocnit şi surd de RUŞINE!
Este momentul să învăţam a spune „NU”(!!) la tot ceea ce nu ne mai reprezintă!


CONCLUZIE

          Europenizarea României nu trebuie să fie doar un concept de propagandă găunoasă a celora care au ajuns să gestioneze puterea naţiunii. Spiritul novator și preluarea critică a valorilor aplicabile este o necesitate dar și o consecință a dialogului între   națiunea română și celelalte națiuni europene.
          Importul experimentelor ratate și a derivatelor nocive ale acestora trebuie,  însă, eliminate cât mai repede cu putință, iar guvernarea să se facă numai în beneficiul românilor!
          Peste  spațiul de prosperitate European trebuie să se suprapună  noetica naturală și spiritualitatea unei civilizații morale, iar modelul acesteia este însăşi credinţa noastră străbună!

POPORUL ROMÂN MERITĂ  ȘI ESTE DEMN  DE UN ASTFEL DE DESTIN.


General(r.) doctor
MIRCEA CHELARU
canaris_general@yahoo.com
Vicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni.
Vicepreşedinte al Congresului Spiritualităţii Româneşti

Bucureşti,
16 august 2014
Ziua Martirilor Brâncoveni

joi, 14 august 2014

Minorităţile maghiară şi ucraineană din România PRIMESC ZECI de MILIOANE DE EURO de la stat, românii din Ucraina au primit de 100 de ori mai puţin

Dezinteresul total al statului român pentru etnicii români din afara graniţelor este una din constantele politicii româneşti, din ultimii 25 de ani.
Fie că este datorat lipsei de coloană vertebrală, fie din teama de a nu supăra pe cine nu trebuie, politicienii români au făcut puţin pentru cei care sunt parte a neamului românesc, dar sunt rupţi din trupul ţării.
Confirmarea acestui fapt a fost oferită la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureşului, acolo unde prezenţi reprezentanţi ai românilor de pretutindeni, dar niciun reprezentant al statului.
Mai mult, Eugen Popescu, preşedintele executiv al Fundaţiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni (FNRP), a arătat că statul român alocă de 30 de ori mai mulţi bani pentru minoritarii din ţară, decât pentru românii din afara graniţelor.
“În mare, cifra aproximativă pentru minorităţile din România este de peste 30 de milioane de euro, să ne înţelegem, pentru aproximativ două milioane de minoritari în România. Cifra pentru cei 10 milioane de români din afara frontierelor României, cifra alocată prin Departamentul pentru Românii de Pretutindenii, este de un milion de euro. Situaţia este foarte gravă şi arată dezinteresul profund al autorităţilor române vizavi de minorităţile româneşti din afara frontierelor“.
Datele oferite de Eugen Popescu vorbesc de la sine: în timp ce statul româna a finanţat comunitatea ucraineană din România cu aproape 2 milioane de euro, pentru românii din ţara vecină, aflaţi într-o situaţie disperată, România a alocat sub 20.000 de euro.
Situaţia este şi mai gravă în Bulgaria: statul vecin nici măcar nu recunoaşte comunitatea românească drept minoritate naţională deşi este formată din peste 160.000 de oameni. În schimb, minoritatea bulgară, formată din 10.000 de persoane, este reprezentată în Parlament, beneficiază de grădiniţe şi de liceu cu predare în limba maternă, biserică, mijloace mass-media, activităţi culturale în limba bulgară şi de un buget de aproape 400.000 de euro.
Cifrele în ceea ce priveşte minoritatea maghiară sunt însă, cu-adevărat obscene. Deşi liderii maghiari nu pregetă în a cere drepturi suplimentare, ba unii chiar militează pentru segregarea ţării pe criterii etnice, statul român îi finanţează cu peste 20 de milioane de euro, prin Fundaţia Comunitas, sumă ce nu include finanţările acordate învăţământului în limba maghiară. Pe lângă banii de la statul român, minoritatea maghiară primeşte bani şi de la Budapesta, a spus Eugen Popescu.
Vă daţi seama câţi bani sunt la dispoziţia minorităţii maghiare ca să-şi păstreze identitatea şi să se manifeste politic în România, de maniera pe care o consideră necesară. Este o diferenţă majoră între acest mod de a trata minorităţile care sunt în România şi minorităţile româneşti din afara frontierelor României“.
Poltica Ungariei faţă de minoritatea română din ţara vecină este sintetizată de cifre: din 100.000 de români, au mai rămas 25.000, dintre care doar 11.000 mai vorbesc limba română.