marți, 17 aprilie 2012

Adevăruri pe o frunză de arţarPrima mare regiune care a revenit la Patria-Mamă a fost Basarabia. Aceasta s-a întâmplat pe fondul dezmembrării Imperiului Rus, odată cu proclamarea de către bolşevici a dreptului la autodeterminare. În 1917 în Basarabia s-a constituit Partidul National Moldovenesc, care a coordonat mişcarea de eliberare natională. În acelaşi an la Chisinau a apărut ziarul "Cuvânt Moldovenesc”.


Cu prilejul Congresului ostaşilor moldoveni de la Chişinau la 25 septembrie/octombrie 1917, s-a constituit un organ reprezentativ numit Sfatul Ţării. Ca organ de coordonare al său a fost fondat  Consiliul Directorilor, care a proclamat autonomia Basarabiei. Presedinte al Sfatului Ţării a fost ales loan Inculet. În conditiile primejdiei reprezentate de pretentiile Ucrainei de a anexa teritoriul dintre Prut şi Nistru şi folosindu-se de prevederile Declaraţiei drepturilor popoarelor din Rusia la autodeterminare, în decembrie 1917 s-a proclamat Republica Democratică Moldovenească…


La 27 martie/9 aprilie 1918 Sfatul tarii, care cuprindea reprezentanti ai tuturor nationalitatilor - 138 deputati - a adoptat, cu majoritate de voturi, hotararea Basarabiei de a se uni cu Romania.”


Aceste cuvinte…sau altele asemănătoare  se citesc în fiecare an la toate manifestările închinate aniversării a N-ilor ani de la Unire… Pentru  unii cu regret, că s-a înfăptuit, pentru alţii cu mare bucurie şi speranţă. De ce i-am plasat pe acei care regretă pe prim plan? Vă spun:  de-atâta, că ei stau şi astăzi pe prim plan…în vârful piramidei de conducere a statului artificial, format de către Imperiul Sovietic în 1940…Bine, am fost siliţi să acceptăm acel sistem sovietic pînă în 1990…dar mai departe?..


Declaraţia de Independenţă…Iată buba! Să nu fi fost ea, mai era cum era, dar aşa…suntem independenţi şi suverani…(independenţi-dependenţi de CSI, suverani?suzerani,vasali ai Rusiei…)  Asta e tot ce am câştigat după 1990…Nemaivorbind de pierderile teritorial-administrative din stânga Nistrului şi Găgăturcia…


Nu s-a putut face nimic pentru a ne reuni cu fraţii…De ce? De atâta, că la 1918 bolşevicii lui Lenin erau mai slabi, mai prostuţi, nu aveau puterea de a ţine în frâu tot Imperiul lăsat moştenire de ţarul Nicolae II, şi s-au folosit de slăbiciunile lor, ai noştri strămoşi din Sfatul Ţării şi au înfăptuit unirea…dar la 1990 bolşevicii noştri de la Chişinău, care erau în plină putere, şi deputaţii din primul parlament (bolşevici porecliţi), patrioţi adevăraţi ai neamului s-au…lăsat duşi de …acei bolşevici adevăraţi, comunişti în suflet şi în gând, şi au semnat actul de independenţă…


Şi de atunci, după ce i-au măturat pe toţi patrioţii primparlamentari, gata, s-a zis cu unirea…
Chiar şi acei patrioţi, care pretind, că i-au doborât pe comunişti, nici ei nu vor unirea…De ce?
De atâta, că…dar despre asta ştiu cu toţii: nu sunt proşti să lase postul de ministru de dragul unei uniri… Iată cum stau lucrurile!


Noi sărbătorim…cu mare pompă, cu durere şi bucurie. Chiar şi în SUA, Canada şi Oceania se petrec manifestări închinate zilei revenirii Basarabiei la Patria-mamă…Al 5-lea an sunt prezent la aceste manifestări la Câmpul Românesc din Hamilton şi din Toronto, Canada.


Vreau să menţionez acel patriotism adevărat şi marea  dragoste faţă de Basarabia a Asociaţiei Culturale “Campul Românesc”, despre care am scris de nenumărate ori…care la orice manifestare culturală Basarabia este tratată cu un deosebit respect şi bunăvoinţă. Acest lucru  se datorează în mare măsură fondatorului principal şi  fost Primpreşedinte al acestei asociaţii Dl.George Bălaşu şi soţiei sale Elena, care din 1957 şi până astăzi a fost mâna dreaptă a soţului şi sufletul românităţii canadiene…


Forumul Românilor de Pretutindeni cu sediul la Campul Românesc, fondat în iulie 2011 aduce condoleanţe familiei Bălaşu, rudelor şi prietenilor apropiaţi în legătură cu trecerea la cele veşnice a doamnei Elena Bălaşu…care ne-a părăsit în Săptămâna Mare a Sfintelor  Paşti. Dumnezeu s-o odihnească în pace, după o viaţă aşa de tumultoasă pe care dânsa a trăit-o alături de noi…


Anul acesta la manifestarea din 24 martie 2112, dedicată revenirii Basarabiei la Patria-Mamă, “Câmpul Românesc” i-a avut oaspeţi pe prietenii din New York Florin Cârlan, Preşedintele Fundaţiei “Grigore Vieru” şi Preşedintele executiv al FRP, Romulus Ioniţă, membru de Onoare al Consiliului FRP, Alexandru Goţea, membru Consiliului FRP. Participanţii s-au bucurat de un banchet frumos, însoţit de melodii populare româneşti. Pentru a vedea mai multe momente  ale
 
Împreună cu oaspeţii de onoare din New York  dd.Romulus Ioniţă şi Florin Cârlan
acestei manifestări, accesaţi www.campulromanesc.ca   A doua zi, duminică, am luat parte la manifestarea închinată aceleiaşi date comemorative a Unirii  Basarabiei cu Ţara la Biserica “Sfantul Gheorghe” din Toronto, paroh părintele Ioan Bunea. 
Împreună cu Pr. Ioan Bunea (Leonid Vârlanovici, Khitchener, Canada, Nelu Gheorghina, Toronto, Canada, Florin Cârlan, New York, SUA,?.? ÎPS preot Ioan Bunea, Alexandru Goţea, SUA, Dumitru Răchitan, Canada, Iacob Cazacu,Canada. Pe scaun Romulus Ioniţă, SUA şi Dan Orăşanu, Canada S-a făcut slujbă pentru pomenirea membrilor Sfatului Ţării şi a celor rămaşi prin siberiile comuniste, celor care au decedat în urma foametei…Astfel de slujbe şi manifestări s-au petrecut în toate bisericile noastre ortodoxe româneşti din Canada: biserica “Toţi Sfinţii”, preot Ioan Pop, Biserica Ortodoxă Română “Sfântul Ştefan cel Mare” din regiunea Durham, biserica “Sfântul Dumitru” din Winnipeg, preot Victor Malanca şi alte lăcaşuri sfinte.


Suntem la curent cu activităţile cultural închinate celor 94 ani de la proclamarea Unirii de catre Sfatul Ţării la 27 martie 1918, cât şi despre acţiunile antiunioniste, care au avut loc în RM (România Mică)…Nu vreau deloc să critic pe cineva din organizatorii acestor manifestări unioniste, căci ei îşi merită locul de cinste in istoria noastră naţională: Al.Moşanu, N.Dabija, Vit.Pavlicenco şi mulţi alţii, membrii Consiliului Unirii, care împreună cu FDRM, Acţiunea 1812 şi alte organizaţii, asociaţii apolitice din RM au aderat la acea mare organizaţie internaţională WORLDWIDE ROMANIAN FORUM – Forumul Românilor de Pretutindeni care a fost fondată în iulie 2011 la “Câmpul Românesc”, Hamilton, Canada, unde şi îşi are sediul, în frunte cu Preşedintele FRP acad.Nicolae Dabija (amănunte în numărul următor). Noi, membrii FRP credem şi sperăm la o consolidare rapidă a forţelor prounioniste, la acţiuni concrete de condamnare a regimului sovietic de ocupaţie, ca ziua de 16 mai să fie proclamată zi de doliu în Basarabia, la fel ca şi ziua de 28 iunie…   Dragii mei, oare chiar suntem aşa de miopi, că nu observăm ce se petrece alături de noi?... Mă refer la marele nostru unionist Constantin Tănase…Acum, când am început…, când s-a mişcat carul din loc, noi iar începem a bate în ai noştri, găsind şi noţiuni comuniste ca unionişti-extremişti ş.a.

“...Şi iată că pe ultima sută de metri, ca musca la arat, unii unionişti de fabricaţie mai recentă au lansat iniţiativa de a cere guvernului Filat să declare ziua de 16 mai zi de doliu naţional şi să organizeze funeralii naţionale.... Aceştia semnează iniţiativa în numele Consiliului Unirii.

Deoarece şi eu fac parte din acest consiliu, mă văd obligat să mă desolidarizez de autorii demersului şi să declar cu toată fermitatea că respectivul demers este o acţiune contraproductivă şi periculoasă. Este clar din start că guvernul Filat nu va coborî drapelele în bernă pe 16 mai a.c., ceea ce înseamnă că respectiva iniţiativă nu va face decât să plaseze această dată istorică în zona marginală. Să ne amintim cum a fost blocată de către guvernarea AIE-1 iniţiativa lui M. Ghimpu vizavi de 28 iunie 1940. Cine are interes ca şi această dată tragică din istoria noastră să fie compromisă, ca şi ideea Unirii, fiind percepută ca o acţiune a marginalilor şi extremiştilor politici? 


Consider că iniţiativa Consiliului Unirii înseamnă, de fapt, enclavizarea evenimentului de la 16 mai 2012, compromiterea lui şi toarnă apă la moara celor care şi astăzi consideră jaful teritorial din 1812 o acţiune de binefacere a Rusiei ţariste faţă de moldoveni. Să fim inteligenţi, să nu le mai facem un cadou duşmanilor noştri istorici.”    Mi-i silă de ceea ce a scris dl.C.Tănase  mai sus…Mi-e ruşine…Noi, cei aflaţi peste hotare aşteptăm unirea, consolidarea forţelor din ţară pentru atingerea idealului întregirii Neamului, dar…vedem jocuri de păpuşi, teatru a actorilor egocentrişti, invidioşi, răi la suflet şi la mânie…Unde mergem, oameni buni? Ori chiar am devenit de paie?...

Da, d-le C.Tănase, în timp ce d-ta cauţi măgarul (ţapul) ispăşitor printre ai tăi, prietenul mătale Kremlin Ivanovici nu doarme…Ca să nu coboare steagul pe 16 mai 2012 “velichii gospodari zemli moldavscoi” Vladimir Filat, Putin a luat-o înainte, exact cum doreşte maria sa marele  unionist şi Acţionist 1812 C.Tănase:- “Totodată, ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău, Valeri Kuzmin, l-a informat pe Preşedintele Republicii Moldova despre oportunitatea de a participa, pe data de 15 mai, la reuniunea informală a preşedinţilor statelor CSI.”(extras din articol). Oare  nu se preconizează  reuniunea CSI  la Chişinău? Oare nu este întinsă vreo capcană pentru noi? Ca pe15 mai 2012 “în rezultatul manifestaţiilor haotice ale extremiştilor unionişti, în scopul apărării minorităţilor naţionale şi…Să fie întrodusă în RM glorioasa armată a 14-a…”  Ce zici d-le C.Tănase de aşa scenariu? Şi vei avea o părticică de vină…pe tot restul vieţii…transmisă şi nepoţilor şi strănepoţilor d-niei voastre!  
Nu vă jucaţi cu focul! Deviza este una: Credinţă! Speranţă! Victorie! Numai unindu-ne vom învinge. Şi acest lucru îl cunosc cu toţii...şi unioniştii, şi comuniştii,şi filatiştii, dodoniştii...numai cel mai Unionist...care scria ieri: Cântă babele-n grădină: „Filat ne-a adus lumină”, astăzi babele îi cântă lui: “Hai, Tanase, nu urla, că Moldova nu-i a ta…”
 D-le Constantin cel Tare, Îmi pare rău,ţi-am dat crezare...
 Ori ai făcut vreun legământ Să-i bagi pe-ai noştri în mormânt?
Ieri îi huleai pe ruşi, că-s răi, Azi scuipi în suflet la ai tăi...
 Nu eşti Lupu să-ţi schimbi părul, Să bagi în mamă Adevărul,
 Eşti un Tănase ca un Ghimpul, Ţine-Adevăru-n rând cu Timpul.
 Nu te-arăta în două feţe, Vei fi-aruncat, ca două beţe.
 Istoria nu uită, ea acuză, Pe cei cu suflet de meduză,
 Invidioşi şi fudulani, Te-a condamna şi peste ani!..
     Acum mă gândesc: făcea oare să scriu acest articol? Doar şi eu critic pe al meu, pe acel în care am crezut uneori orbeşte…Am crezut în tot ce scria, dar scria  bine…Nici acum nu scrie rău, dar…nu ştiu dacă merită să mai cred în cele ce scrie…că parcă nu este scris din suflet, ci la o comandă rece…de interese!
     PS. D-le C. Tănase, bunelul Ovidiu Creangă, prietenul d-tale aşa a spus: “Iacob, transmite-i lui C.Tănase plecăciunile mele şi să nu uite ultima noastră discuţie din Chişinău…Că dacă o uită, atunci el va fi uitat şi de istorie…”  Vă amintiţi, dl.C.Tănase? Eu ştiu despre ce aţi discutat, dar nu e momentul…sper, nici să nu apară ca să scriu despre el…
Dumneata ce crezi, cititorule drag?
                                                                                                           

Iacob Cazacu-Istrati, Toronto,
                                                                  
Vicepreşedinte al Forumului Românilor de Pretutindeni

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu