miercuri, 19 septembrie 2012

In perioada 21-24.09.2012, la Cernauti, se va desfasura colocviul "Personalitati bucovinene: Eudoxiu Hurmuzachi si epoca sa


Editura Alexandru cel Bun–cernăuţi

Catedra de Filologie Română şi Clasică
Consulatul general al României la cernăuţi
iNSTITUTUL “eUDOXIU HURMUZAkI”
uNIVERSITATEA bUCUREşTI (FACULTATEA DE LITERE)
ASOCIAŢIA CULTURALă PRO BASARABIA SI BUCOVINA

Colocviul
Personalităţi bucovinene: Eudoxiu Hurmuzaki şi epoca sa
Bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki


program
Cernauţi, 21-24 septembrie 2012

Vineri, 21 septembrie 2012

13.00 – Sosirea, cazarea şi înregistrarea participanţilor la hotelul „Bucovina” (str. Holovna)

Sâmbătă, 22 septembrie 2012


10.00Te Deum, Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavril”, com. Cernauca.
12.00 – Deschiderea Colocviului, com. Cernauca, fosta moşie a Hurmuzakeştilor.

Duminică, 23 septembrie 2012

10.00 – 14.30 Sesiune de comunicări. Sala Roşie a Universităţii Naţionale „Yu. Fedkovyci” din Cernăuţi, str. Koţiubinskogo, nr. 2, corp V.

Moderator: prof. univ. dr. Ilie Luceac

Prof. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, Cuvânt de
deschidere.

Prof. univ. dr. Stepan Melniciuk, rectorul Universităţii din Cernăuţi, Cuvânt de salut

Prof. dr. Gheorghe Jernovei, şeful Catedrei de Filologie Română şi Clasică, Rolul Hurmuzăkeştilor şi al intelectualilor români la instituirea învăţământului universitar din Bucovina.

10.30 – 11.00 Istoricul Eudoxiu Hurmuzaki (1812-1874) şi epoca sa, prof. univ. dr. Ilie Luceac, Cernăuţi.

11.00 – 11.30 Consideraţii privitoare la originea şi locul de formare a românilor în opera istorică a lui Eudoxiu Hurmuzaki, prof. univ. dr. Constantin Burac, Bucureşti.

11.30 – 12.00 Hurmuzăkeştii şi problemele societăţii bucovinene în timpul Revoluţiei de la 1848-1849, prof. univ. dr. Ştefan Purici, Suceava.

12.00 – 12.30 Dialog epistolar între Blaj şi Cernăuţi în epoca Hurmuzăkeştilor, prof. univ. dr. Iacob Mârza, Alba Iulia, lector univ. dr. Radu Mârza, Cluj.

12.30 – 13.00 Pauză de cafea.

13.00 – 13.30 Horodiştea Cotnarilor din Moldova lui Ştefan cel Mare – leagăn al neamului Hurmuzaki, scriitor Ion Muscalu, Iaşi.

13.30 – 14.00 Confruntări religioase în Bucovina între anii 1911-1913. Documente din Arhiva MAE, prof.univ.dr. Adina Berciu-Drăghicescu, Bucureşti.

14.00 – 14.30 Vasile Alecsandri şi Hurmuzăkeştii – repere şi semnificaţii, asistent univ. dr. Minodora Bucur, Bucureşti.

14.30 – 15.00 Dezbateri pe marginea referatelor.

15.00 – Excursie la Mănăstirea din Bănceni.
18.00 – Excursie prin Cernăuţi


Luni, 24 septembrie 2012

09.00 – 14.00 Sesiune de comunicări. Secţia de istorie. Universitatea Cernauţi, corp VI, sala 16.

Moderator: prof. univ. dr. Iacob Mârza

09.00 – 9.30 Populaţia Bucovinei între anii 1775-1806, prof. univ. dr. Radu-Ştefan Vergatti, Bucureşti.

09.30 – 10.00 Eudoxiu Hurmuzaki – un istoric romantic întârziat, prof. univ. dr. Dorin Cimpoieşu, Bucureşti.

10.00 – 10.30 Discursul despre locul/rolul familiei Hurmuzaki în istoriografia română actuală, dr. Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca.

10.30 – 11.00 Carol Miculi – un aristocrat al pianului şi un prieten devotat al Hurmuzăkeştilor, prof. Iuliana Luceac, Varşovia.

11.00 – 11.30 Documentele Hurmuzaki – preţios tezaur pentru studierea istoriei românilor, prof. univ. dr. Constantin Parascan, Iaşi.

11.30 – 12.00 Pauză de cafea

12.00 – 12.30 Doxaki Hurmuzaki – proprietar al moşiei Cernauca, prof. Dumitru Covalciuc, Cernăuţi.

12.30 – 13.00 Relaţiile lui Aron Pumnul cu Eudoxiu Hurmuzaki, prof. univ. dr. Ilie Rad, Cluj-Napoca.

13.00 – 13.30 Caracterul naţional al învăţământului public în concepţia lui Alexandru (Alecu) Hurmuzaki, prof. dr. Alexandrina Cernov, Cernăuţi.

13.30 – 14.00 Dezbateri pe marginea referatelor.
.................................................................................................................................................
09.00 – 14.00 Sesiunea de comunicări. Secţia de filologie. Universitatea Cernauţi,
corp. VI, Catedra de Filologie Română şi Clasică, str. Koţiubinskogo, nr. 2.

Moderator: prof. dr. Gheorghe Jernovei

09.00 – 09.30 Nichita Stănescu – de la limbajul modern la tiparele limbii vechi, prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murarus, decanul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti.
09.30 – 14.00 Studenţii în dialog cu scriitorul Ion Muscalu, prof. univ. dr. Ilie Rad, prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, asistent univ. dr. Minodora Bucur, prof. univ. dr. Constantin Parascan.

14.00 – 15.00 Excursie la Universitate, fosta Reşedinţă a Mitropoliţilor Bucovinei.
15.00 – 16.30 Excursie la Mănăstirea Horecea.

17.00 Capela Mitropoliţilor de la cimitirul Horecea. Te Deum pentru familia Hurmuzaki şi Aron Pumnul.

Marti, 25 septembrie 2012
Plecarea oaspeţilor.

Plecarea trenurilor din Suceava, Gara Burdujeni:
Interregio: 12. 30;  16.00; Interciti: 16.30; Interegio: 21.30

Din partea Comitetului de organizare,
Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române,
Prof. univ. dr. Ilie Luceac,
Drd. Marin Gherman,     
Nadina Cioban-Olaru, secretar, nchoban@mail.ru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu